SPECIALIZĒTI STERILIZĀCIJĀ • FOKUSS UZ AUGSTA GALA

Steam & Air retort

  • Steam& Air Retort

    Steam & Air retort

    Pievienojot ventilatoru, pamatojoties uz sterilizāciju ar tvaiku, sildīšanas vide un iepakotā pārtika ir tiešā kontaktā un piespiedu konvekcijā, un sterilizatorā ir atļauta gaisa klātbūtne. Spiedienu var kontrolēt neatkarīgi no temperatūras. Sterilizators var iestatīt vairākus posmus atbilstoši dažādiem dažādu iepakojumu produktiem.